Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

رئیس اداره آموزش و پرورش گناباد تاکید کرد؛
از پتانسیل مرکز رشدفناوری گناباد جهت ارتقای خدمات آموزشی استفاده می کنیم

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در بازدید و نشست رئیس آموزش و پرورش شهرستان گناباد و کارشناسان این اداره بر لزوم همکاری با مرکز رشد فناوری گناباد درخصوص ارتقاء خدمات آموزشی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ حسین احمدی رئیس آموزش و پرورش، پنجشنبه 19 تیرماه به همراه کارشناسان اداری در مرکز رشد فناوری گناباد حضور یافتند.

در این بازدید حسین تقوی مدیر مرکزرشد فناوری گناباد ضمن معرفی فعالیتهای مرکزرشد و واحدهای فناور، به گسترش تعاملات و همکاری در زمینه های علوم زیستی، فناوری، علوم انسانی و... تاکید کرد.

احمدی ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای انجام شده و بازدید از هسته فناور بازاریابی نوین و واحد فناورتوسعه کشاورزان هوشمند دانیار و صحبت با مدیران عامل این دو شرکت، درخواست استفاده از ظرفیت و پتانسیل مرکزرشد فناوری در دستگاه تعلیم و تربیت جهت آموزش و ارتقاء سطح آموزش دانش آموزان ارائه نمود.