Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسط شرکت ایمن موج توس تولید شد:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


ضد عفونی کننده سطوح اشیا از باکتری و ویروس: توسط امواج پر قدرت UVC طراحی و تولید توسط شرکت دانش بنیان ایمن موج