Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست سراسری روسای پارک های علم و فناوری برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست سراسری روسای پارک های علم و فناوری، با حضور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و جمعی از روسای پارک های علم و فناوری سراسر کشور چهارشنبه ۱۸ تیر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی؛ در آیین افتتاحیه این نشست دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امورفناوری، دکتر خیاطیان، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف؛ دکتر برومند مشاور وزیر عتف به ایراد سخنرانی پرداختند.

دکتر خیاطیان، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی ضمن خیر مقدم، با اشاره به اهمیت و جایگاه پارک های علم و فناوری گفت: عملکرد پارک‌های علم و فناوری در بحران کرونا نشان از سیاستگذاری خوب در طی سالهای گذشته دارد. برای ارتقاء جایگاه و بهبود عملکرد پارک ها، نیاز به همفکری و تشریک مساعی داریم.

دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امورفناوری؛ جوانگرایی در پارک‌های علم و فناوری را از افتخارات این حوزه دانست و گفت: مسئولان پارک ها باید رهبری را جایگزین مدیریت نمایند و در رهبری سازمان، اصولی انسانی را سرلوحه امور قرار دهند.

دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف؛ پارک های علم و فناوری را امکان ملی دانست و افزود: باید به بهترین شکل از این امکان ملی بهره جست. با تقویت پیوند بین تکنولوژی و دانشگاهها و ایجاد هسته های علمی، جهش های بزرگی رخ خواهد داد.

در بخشی از نشست سراسری روسای پارک های علم و فناوری از فعالیت‌ها و خدمات دکتر برومند معاون سابق پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهداء الواح و هدایایی قدردانی شد.

ارائه دستاوردها و معرفی شرکت های گروه زیرمجموعه صنعتی و معدنی زرین، معرفی برنامه های توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و معرفی برنامه های انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران از مهم ترین بخش های این نشست یک روزه بود.