Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با حضور دکتر کریمیان اقبال؛
نشست مشاوره عمومی پرسنل پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست بررسی و مشاوره عمومی پرسنل پارک علم و فناوری خراسان درخصوص نوآوری های پارک با حضور دکتر مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، امروز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، نشست مشاوره عمومی پارک علم و فناوری خراسان با دکتر مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری، امروز دوشنبه ۲۳ تیرماه سال جاری با حضور رئیس، معاونین، مدیران و کارشناسان پارک خراسان برگزار شد.
در این جلسه پرسنل پارک درخصوص مسائل و نوآوری های مختلف در پارک، با دکتر کریمیان اقبال به مشاوره و تبادل نظر پرداختند.
ساختار و شرح وظایف پردیس های تخصصی، بررسی بیزینس مدل پارک از جمله موضوعات مطرحه در این جلسه بود که با مشاوره دکتر کریمیان به بحث و بررسی گذاشته شد. همچنین پرسنل سوالات خود بیان کرده و پاسخ ها مفصلا ارائه شد.
شایان ذکر است دکتر مصطفی کریمیان اقبال یکی از بنیان گذاران پارک های علم و فناوری در ایران است. وی طی سال های متمادی فعالیت در حوزه پارک های علم و فناوری، مسئولیت های اجرایی متعددی از جمله معاون پژوهش و فناوری و سپس رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پس از آن معاون فناوری وزارت علوم را به عهده داشته است.
دکتر کریمیان اقبال از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی عضو شورای مشاورین انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری بوده و سپس مسئولیت بخش غرب آسیا و شمال آفریقا را در این انجمن بر عهده داشته است.
همچنین در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری می باشد.