Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


فرماندار گناباد در حکمی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد را به عنوان "عضو شورای مهارت شهرستان "منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ حامد قربانی فرماندار گناباد در حکمی حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد پارک علم و فناوری خراسان را به عنوان" عضو شورای مهارت شهرستان "منصوب کرد.

حامد قربانی در حکم خود آورده است: در اجرای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و آیین نامه اجرایی آن با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار و مهارت، به روز نمودن مهارت های شغلی با استفاده از فناوری های آموزشی روز و ظرفیت های آموزشی محیط کار، با تأکید بر اخلاق حرفه ای برای احراز شغل و کسب و کارتا سطح مطلوب و به استناد قانون نظام جامع مهارتی مصوب 24 آبان 96، به موجب این ابلاغ حسین تقوی به سمت عضو شورای مهارت شهرستان گناباد منصوب می شود.

وی در پایان این حکم تاکید کرد: امید است ضمن شرکت فعال و موثر در جلسات شورا با توکل به خداوند منان و پیروزی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های دولت و تدبیر در راستای افزایش اشتغال و مهارت آموزی موفق باشید.