Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

دوره آموزشی مهارتهای مدیریت و سرپرستی پیشرفته برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با همکاری مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت کارگزار پارک دوره آموزشی مهارتهای مدیریت و سرپرستی پیشرفته در حوزه ارایه خدمات آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، در راستای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حوزه های کسب و کار و مدیریت ویژه شرکت های فناور و دانش بنیان که ب عنوان یکی از مهمترین ماموریت های مرکز رشد فناوری نیشابور به منظور توانمند سازی این شرکتها می باشد، دوره آموزشی مهارتهای مدیریت و سرپرستی پیشرفته، با همکاری شرکت سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت، کارگزار پارک علم و فناوری خراسان در حوزه ارایه خدمات آموزشی برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که با تدریس دکتر علی مختاری مشاور و مدرس پارک علم و فناوری خراسان و در سالن همایش های هتل امیران نیشابور برگزار گردید علاوه بر شرکت های عضور پارک علم و فناوری خراسان، شرکت هایی از صنایع و برخی از سازمان های دولتی و خصوصی نیز حضور داشتند که پیرامون مهمترین مباحث و ویژگی های مدیران، سرپرستان و رهبران کسب و کارهای مختلف ارایه مطلب و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین خاطرنشان می نماید در این جلسه علیرضا شیرازی مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور، ضمن سپاس از حضور دکتر مختاری در این دوره آموزشی به ارایه گزارشی از دوره های آموزشی برگزار شده در این مرکز رشد پرداخت و با اشاره به تقویم دوره های آموزشی پیش رو ،از مشارکت شرکت سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت، کارگزار پارک علم و فناوری خراسان در برگزاری این دوره موفق تشکر و قدردانی نمود.