Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

رئیس پارک علم ‌و فناوری خراسان:
شعار پارک، دیدگاه و جایگاه پارک را نشان می‌دهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس پارک علم‌ و فناوری خراسان با اشاره به شعار "از طلوع ایده تا فتح بازار" به عنوان شعار پارک علم و فناوری خراسان گفت: نماد طلوع، شاید به این مفهوم باشد که از تاریکی، نور بیرون می‌آید. این تاریکی، جوانان، فارغ‌التحصیلان و صنعت گرانی هستند که با ارائه یک ایده به نور می‌رسند و نور همان "فتح بازار" است. در این شعار طلوعی مد‌نظر است که در نهایت منتهی به فتح بازار می‌‌شود و این فتح، همان افزایش ثروت مبتنی بر دانش و نوآوری است. این شعار صفر تا صد فعالیت پارک را نشان می‌دهد.

رضا قنبری، در گفت‌گو با خبرنگار پارک علم ‌و فناوری خراسان درخصوص شعار پارک «از طلوع ایده، تا فتح بازار»، اظهار کرد: پارک علم‌ و فناوری خراسان باید خود را به عنوان یک شرکت‌ خدماتی بداند تا به شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، نوآوران و فناوران خدمات ارائه دهد و سبب افزایش سرعت آن‌ها در راه رسیدن به ثروت مبتنی بر دانش شود. اگر ما این امر را درک کنیم، ماموریت خود را به عنوان یک نهاد، این گونه تعریف می­کنیم که ما یک نهاد کمک‌دهنده‌‌ به نهادهایی هستیم که قصد دارند به وسیله دانش، برای خود اقتصادی راه‌اندازی کنند. همچنین باید تلاش کنیم تا این مسیر را با سرعت بیشتری طی کنند و در شکست‌‌ها و پیروزی‌ها کنار آن‌ها باشیم.

وی افزود: بنابراین پارک به عنوان یک نهاد دولتی باید سعی کند از لایحه بروکراتیک دولت خارج شود و خود را به چابکی یک شرکت برساند و فعالیت‌های خود را در همین راستا قرار دهد. به خصوص در دورانی که واجب است از سرمایه‌های انسانی استفاده شود، آن هم در غالب شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان؛ یعنی جایی که علم و ثروت باید بین مردم توزیع و مورد استفاده قرار بگیرد.

قنبری با اشاره به اینکه باید بتوانیم خدمات بهتری به شرکت‌ها ارائه دهیم گفت: سعی داریم خدمات را از سر نقطه به مشتری برسانیم؛ یعنی جایی که نیازی احساس می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته به عنوان اولین پارک در جهان «کمپ نوآوری» را برگزار کردیم تا بتوانیم خدمات لازم در این خصوص را ارائه دهیم. در این‌کمپ به این نتیجه رسیدیم که پارک نیاز به شعار دارد. در همین راستا تصمیم گرفتیم برای این امر از کارکنان پارک استفاده کنیم. از همه خواستیم تا ایده‌های خود را مطرح کنند. بعد از بررسی و جمع‌بندی ایده‌ها از خروجی این کمپ، به شعار «از طلوع ایده، تا فتح بازار» رسیدیم.

وی تاکید کرد: شعار، خلاصه‌ای از دیدگاه و جایگاه پارک است که البته شاید در سال‌های بعد به این نتیجه برسیم که شعار را تغییر دهیم، مانند تمام شرکت‌های بزرگ دنیا که شعار و دیدگاه خود را تغییر داد‌ه‌اند. البته در حال حاضر این شعار جامع و کامل است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان درخصوص استفاده از کلمه "طلوع" در شعار پارک، افزود: خراسان ترکیب دو‌کلمه خور و آساییدن است؛ یعنی خورشیدی که از آن‌جا ورود پیدا می‌کند. بر همین اساس دوست داشتیم که از این کلمات به نوعی در شعار خود استفاده کنیم. نماد طلوع خورشید شاید به این مفهوم باشد که از تاریکی، نور بیرون می‌آید. این تاریکی، جوانان، فارغ‌التحصیلان و صنعت گرانی هستند که با ارائه یک ایده به نور می‌رسند و نور همان "فتح بازار" است. در این شعار طلوعی مد‌نظر است که در نهایت منتهی به فتح بازار می‌‌شود و این فتح، همان افزایش ثروت مبتنی بر دانش و نوآوری است. این شعار صفر تا صد فعالیت پارک را نشان می‌دهد.

وی درخصوص استفاده از کلمه "فتح" ادامه داد: فتح دو ‌مفهوم دارد. اگر به عنوان غلبه و چیرگی معنی شود به این صورت خواهد بود که ایده توسط فردی مطرح می‌شود. سپس در این راستا پارک به او کمک خواهد کرد تا سهم بزرگی از بازار را برای نوآوری به خدمت گیرد.

معنی دیگر فتح می‌تواند گشایش نیز باشد؛ یعنی فرد توانسته است به بازار راه پیدا کند و با ‌تجاری‌سازی ایده خود به مقصد نهایی برسد.

قنبری خاطرنشان کرد: اگر فتح بازار را فقط به مفهوم گشایش در نظر بگیریم قسمت محدودی را شامل می‌شود، اما اگر هر روز ایده‌ها را به صورت یک زنجیره به سمت بازار ببریم به نوعی می‌توانیم به غلبه بر بازار نیز دست یابیم؛ یعنی به طور مداوم، نوآوری‌ ایجاد کنیم و در این امر، پارک به نوعی کمک‌دهنده خواهد بود.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان تاکید کرد: ماموریت پارک علم و فناوری این است که به دبیرستان‌ها، دانش‌آموزان، فرهنگ عامه مردم، دانشگاه‌ها، دانشجویان، R&D شرکت‌ها و... نفوذ پیدا کند تا ایده‌پردازی کنند و سپس با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، مسائل مردم و جامعه را حل کنند. همچنین به وسیله دانش و نوآوری بتواند اقتصاد عالی ارائه دهد. امیدوارم بتوانیم این سرعت طلوع ایده تا رسیدن به فتح بازار را افزایش دهیم.