Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پایان موفقیت آمیز دوره رشد شركت نوین پارسیان پاژند مستقر در مركز رشد انرژی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به موجب مصوبه کمیته تخصصی انرژی، پایان موفقیت آمیز دوره رشد شرکت نوین پارسیان پاژند، طراح و سازنده پمپ های اسکرو و پذیرش واحد فناور جدید در مرکز رشد انرژی تایید شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ مطابق با مصوبه کمیته تخصصی انرژی مورخ پانزدهم مرداد سال 1399 که به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار گردید، شرکت نوین پارسیان پاژند موفق به دریافت تاییدیه پایان دوره رشد خود شد. شرکت نوین پارسیان پاژند، طراح و سازنده پمپ های اسکرو، از شرکتهای سابق مرکز رشد انرژی بوده که در دوران 4 ساله دوره رشد، ضمن موفقیت در تجاری سازی محصول، توفیقات مطرحی در نفوذ و گسترش بازار خود  داشته است.

گفتنی است تاییدیه موفق پایان دوره رشد، به منزله دریافت تاییدیه حداقل شروط رشد یافتگی و پیش نیاز ورود به مجموعه شرکتهای همکار است.

از دیگر مصوبات کمیته تخصصی مرکز رشد انرژی، واحد فناور شادان تخمیر خراسان با ایده محوری تهیه شربت از ضایعات کشاورزی به عنوان ماده اولیه تولید الکل صنعتی، مجوز ورود به دوره رشد مقدماتی مرکز رشد انرژی را دریافت کرد. صفائیان مجری این طرح ضمن ارائه مشخصات منحصر به فرد فرآیند تولید در استفاده از مواد اولیه متنوع بر پایه استفاده از ضایعات کشاورزی ، از کاربری این شربت به عنوان ماده اولیه کارخانه های الکل سازی صنعتی اشاره نمود. ایشان ضمن دفاع از  مزیت های فنی و اقتصادی طرح در راستای تدوین نهایی دانش فنی تولید اتانول سوختی، موفق به اخذ مجوز عضویت موقت در مرکز رشد انرژی به مدت 6 ماه شد.