Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


تفاهم نامه ای مشترک به منظور توسعه فناوری و همکاری های دانش بنیان مابین شرکت فرارسانه از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان با شرکت التکس از شرکت های قزاقستان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، در نشستی که مدیرعامل شرکت التکس نورلان ژانیبکو و معاون شرکت مخابرات ایران ملک جعفریان حضور داشند هدف ازتنظیم این تفاهم‌نامه راایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان بیان کردند.

با توجه به بررسی هایی که مرکز مبادلات ایران و قزاقستان انجام داده اند تصمیم گرفته شد شرکت التکس و شرکت فرارسانه در زمینه تجهیزات مخابراتی با یکدیگر همکاری داشته باشند و تجهیزات زیر ساخت مخابراتی به ایران وارد شود.

در این نشست دو شرکت متعهد شدند به تعهداتی در قبال یکدیگر عمل کنند و تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید.