Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در جلسه ای که  در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد زمینه های همکاری های مشترک بین ایران و المان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین المل پارک علم و فناوری خراسان، دکتر علم الهدایی رئیس پارک علم وفناوری خراسان در این دیدار گفت: آلمان یکی از کشورهای مورد نظر ما در زمینه همکاری های مشترک فناوری است .

وی همچنین افزود : پارک علم و فناوری خراسان آمادگی ایجاد مرکز مبادلات  تجاری فناوری ایران و المان را دارد .

دکتر علم الهدایی در مورد زمینه های پیشنهادی همکاری پارک خراسان و کشور آلمان گفت:  بحث انتقال تکنولوژی برای ارتقا فناوری های موجود در شرکت های دانش بنیان ، بحث گرفتن لایسنس و تکنوتوریست  از اولویت های ما در پارک علم و فناوری در مورد همکاری با المان می باشد.