Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر گفت: شهرداری مشهد در پی جبران غفلت از سرمایه های موجود در پارک علم و فناوری است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان دکتر حسنعلی امیری اخلاقی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد در بازدید از نمایشگاه هفته پِژوهش و فناوری که در ومحل دائمی نمایشگاه های مشهد برگزار شد از بخش های مختبف پارک علم و فناور ی خراسان بازدید کرد.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش صنعتی عنوان کرد: مدیریت شهری پایتخت معنوی در پی جبران غفلت از قابلیت های فناوران داخلی به دنبال برقراری ارتباط برادرانه با حوزه های فناوری است زیرا اولین اقدام برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی حمایتازمخترعین است که پارک علم و فناوری خراسان به خوبی از پس این رسالت بزرگ برآمده است.

وی نسل جوان امروز را در تولید علمی باهوش و توانمند خواند و اظهار داشت: شهرداری با تعامل با پارک علم و فناوری خراسان می تواند با کمترین هزینه بسیاری از نیازهای خود در حوزه های مختلف شهری را با اعتماد بر توان داخلی رفع کند.