Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رییس حوزه شهرهای مشهد مقدس گفت: شهرداری همواره حمایت کننده و آماده همکاری های بیشتر با پارک علم و فناوری است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل پارک علم و فناوری خراسان آقای پیراسته، رییس حوزه شهرها، در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان با اشاره به همکاری های تنگاتنگ و همه جانبه همیشگی با پارک علم و فناوری خراسان گفت: شهرداری همواره به دنبال شناسایی و حمایت از نخبگان است که پارک علم و فناوری نیز همین هدف را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه شهرداری همواره در تلاش بوده است در زمینه پژوهش و فناوری حمایت های لازم را به عمل آورد، گفت: قطعا تلاش خواهیم کرد به وظایف قانونی خود عمل کنیم و در آینده نیز همکاری های لازم را با پارک علم و فناوری خواهیم داشت.