Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رییس کل دانشگاه های پیام نور مشهد گفت: دانشگاه های پیام نور ظرفیت همکاری های بیشتر را با پارک علم و فناوری دارند.  

به گزارش روابط عمومی و بین الملل پارک علم و فناوری خراسان دکتر تقی زاده در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری گفت: داشگاه پیام نور با بیش از 31 واحد مرکز دانشگاهی و 150 رشته تحصیلی پتانسیل و ظرفیت همکاری بیشتر با پارک علم و فناوری را دارد.

وی افزود: در حال حاضر دفتر رشد پارک علم و فناوری در ستاد این دانشگاه فعال است و اساتید این دانشگاه شرکت های دانش بنیانی دارند که با پارک علم و فناوری همکاری دارد و در آینده ای نزدیک برای همکاری های بیشتر با دکتر علم الهدایی، رییس پارک علم و فناوری جلسه ای را برگزار خواهند کرد.

رییس کل دانشگاه های پیام نور برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری را فرصتی برای عرضه خلاقیت و ابتکارات پژوهشگران دانست و گفت: بدین وسیله می توان به کارآفرینی جوانان و دانشجویان کمک کرد.