Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر بهزاد قره یاضی رئیس تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت از پارک خراسان بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن بازدید از چندین شرکت فناور پارک علم و فناوری خراسان از نزدیک در جریان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های این پارک قرار گرفت.
قره یاضی دراین بازدید از شرکت های کاوش صنعت، آهار شرق، سامان داروی هشتم، نوین پارسیان پاژند و پایلوت سرامیک بازدید کردند.
 در نشستی که در حاشیه این بازدید و با حضور دکتر قره یاضی، رضا بختیاری معاون امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت کشور و رئیس پارک خراسان و جمعی از مدیران برگزار شد، امینی معاون پشتیبانی پارک خراسان به معرفی طرح جامع عمرانی پارک و همچنین دستاوردهای آن اشاره کرد.
مهندس امینی گفت: پارک علم و فناوری خراسان بیش از 600 شرکت را مورد حمایت خود قرارداده است که از این میان 235 شرکت در پارک خراسان مستقر هستند؛ همچنین به تفاهم نامه های منعقد شده توسط پارک با سازمان های مختلف اشاره کرد.
بهزاد قره یاضی با ابراز خرسندی از عملکرد پارک خراسان برای رفع مسائل پیش روی پارک در خصوص طرح های عمرانی رهنمودهایی ارائه کردند.