Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به نقل از خراسان رضوی ، بدون تردیدیکی از مهم ترین محورها در میان اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان است آن چنان که مقام معظم رهبری نیز در دیدار خود با شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی  «نخبگان فردا»  در مهرماه سال گذشته فرمودند: «یکی از پایه های محکم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است؛ اساس کار در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است؛ [زیرا] اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون زاست، اقتصادی است که در داخل پایه های مستحکمی دارد که تکانه های بین المللی و جهانی و اقتصادی آن را از جا درنمی برد؛ این اقتصاد مقاومتی [است ]، اقتصاد مقاوم. یکی از اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان؛ اقتصادی که متّکی باشد به علم، این خیلی مهم است» اما این که راهکار های رسیدن به این نقطه مطلوب و ترسیم شده چیست و چطور می توان در مسیر رسیدن به اقتصادی مقاوم از ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان استفاده کرد، موضوعی است که آن را با دکتر سید حسن علم الهدایی استاد دانشگاه و رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی و دکتر جواد سخدری استاد دانشگاه و مدیر مرکز کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی خراسان رضوی در میان گذاشتیم.
اقتصاد مقاومتی را نمی شود فقط از زبان اقتصاد دانان مطرح کرد
علم الهدایی در این زمینه می گوید: اقتصاد دانش بنیان اقتصاد پیشتاز است و در طول سال های اخیر بارها این کلید واژه در بیانات مقام معظم رهبری مطرح و بر اجرای آن تاکید شده است. این تاکیدنیز بیشتر به دلیل ایجاد عزم و اراده در مسئولان به منظور کاهش وابستگی به نفت و تکیه اقتصاد بر درآمد های غیر نفتی صورت گرفته است. وی می افزاید: برای رسیدن به یک اقتصاد درون زا با استفاده از ظرفیت های واقعی و البته منطقی کشور تاکنون افق درقالب شعار سال ترسیم شده است اما موضوع اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان کردن اقتصاد شاید مهم ترین و اصلی ترین آن ها به شمار می آید. بر این اساس لازم است تا با تکیه بر توانایی های داخل کشور، دانش بومی خود را برای رسیدن به نقطه مطلوب مدیریت کنیم .وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی ریشه در اقتصاد دانش بنیان دارد تصریح می کند: در این الگوی اقتصادی مهم ترین رکن تلاش و یادگیری در همه لحظات و همه جوانب است اما این که چطورباید به آن برسیم موضوعی است که به اعتقاد نخبگان نیاز مند فرهنگ سازی عمومی است.
علم الهدایی راه واقعی استفاده کشور از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناوری های بومی  برای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی را توجه به پارک های علم و فناوری و تقویت و حمایت شرکت های دانش بنیان می داند و می گوید: شرکت های دانش بنیان اصالتا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند. در اقتصاد مقاومتی نگاه به درون به منظور تقویت اقتصاد درون زا در مقابل   توسعه برون زا جزو کلید واژه های اصلی به حساب می آید.
وی با اشاره به این که دانش بنیان شدن اقتصاد وابستگی کشوربه خام فروشی را پایان می دهد، یادآور می شود:  اگر در 20 سال گذشته دولت ها تلاش می کردند سالانه فقط 5 درصد وابستگی کشور به نفت را کم کنند ما امروز مصرف کننده نفت نبودیم و مثل آمریکا این ثروت خدادادی را ذخیره می کردیم یا در فناوری های دیگر به کار می بردیم و آن را در قالب محصول به دنیا صادر می کردیم. همچنان که هم اکنون نیز برخی شرکت های دانش بنیان در کشور و به ویژه در پارک علم و فناوری خراسان رضوی توانسته اند در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و دارو فعالیت های خوبی انجام دهند و بسیاری از نیاز های داخلی را رفع کنند. حتی در دوره تحریم ها که کشور در تامین برخی تجهیزات مثل پمپ فشار قوی در حوزه پتروشیمی با مشکل مواجه شد همین شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی با مهندسی مجدد آن را تولید کردند.
علم الهدایی فعالیت های دانش بنیان را تنها منحصر به عرصه صنعتی نمی داند و می گوید: در بحث های نرم افزاری نیز وارد شده ایم و با راه اندازی مرکز رشد فناوری فرهنگی و زیارت به طور جدی روی اقتصاد فرهنگ و هنر کار می کنیم تا بتوانیم از آثار آن بر توسعه اقتصاد گردشگری با محوریت زیارت اثر گذار باشیم.