Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس پارک علم وفناوری استان خراسان گفت: تشکیل کنسرسیوم  یکی از راه های رسیدن به هم افزایی است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، دکتر سید حسن علم الهدایی رئیس پارک خراسان بیان کرد: زمانی که شرکت های دانش بنیان کنسرسیومی را برای تعریف پروژه ها یا شرکت در مناقصات تشکیل می دهند، از این رو کارفرما رغبت بیشتری به همکاری با این کنسرسیوم ها نشان خواهد داد. چراکه هرکدام از نیازها باتجمیع و همفکری شرکت های دانش بنیان پاسخ داده می شود و به نتیجه بهتری خواهد رسید.
علم الهدایی همچنین افزود: پارک علم و فناوری خراسان نیز کنسرسیومی را با شرکت های دانش بنیان راه اندازی کرده و موفق به همکاری با شهرداری مشهد برای تکمیل پروژه مترو شده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که پارک های علم و فناوری می توانند با تشکیل کنسرسیوم در رقابت های بین المللی وارد شوند.