Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس پارک علم و فناوری خراسان به محدودیت اعتبار پارک های علم و فناوری اشاره کرد و گفت: اعتبار پارک علم و فناوری خراسان در کشور متاسفانه پایین تر از سطح معمول است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، سید حسن علم الهدایی در حاشیه دیداربا سعید باستانی نماینده تربت حیدریه به تعداد بیش از 600 شرکت دانش بنیان در پارک خراسان اشاره کرد و همچنین به معرفی شرکت ها و فعالیت های آنها پرداخت.
سید حسن علم الهدایی گفت : پارک علم و فناوری خراسان با وجود این که یکی از بزرگترین پارک های کشور است اما از لحاظ اعتباری درسطح پایینی قرار دارد؛ ما از نمایندگان دولت انتظار داریم که سهم اعتبارات را افزایش دهند .
رئیس پارک علم و فناوری خراسان با اشاره به لزوم شناخت و حمایت بیشتر پارک های علم و فناوری افزود: نمایندگان مجلس باید بتوانند قوانین را برای پارک های علم و فناوری تسهیل کنند .