Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت پلکان یکی از فعالین پارک علم و فناوری خراسان درنمایشگاه هفته پزوهش

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


پارک های علم و فناوری رسالت توسعه فناوری و تمهید تجاری سازی آن را برعهده دارند لذا شرکت پلکان به عنوان یکی از شرکت های موفق در مجموعه پارک علم و فناوری خراسان  در نمایشگاه هفته پزوهش طی جلسه ای راهکارها و شرایط تعامل فن بازار درخصوص تجاری سازی طرح را با پارک علم و فناوری کرمانشاه بررسی کردند.

 

همچنین در نشستی مجزا نماینده معاونت سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی راه کارهای استفاده از تسهیلات و ظرفیت های این صندوق برای پیشرفت و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات خود جویا شدند.

نماینده دانشگاه علم و صنعت نیز در محل غرفه پلکان شیوه تعامل و همکاری در زمینه مالکیت فکری را برای این شرکت نواور تشریح کرد.

در روند پانزدهمین نمایشگاه هفته پزوهش شرکت پلکان میزبان نگاه سفرا و نمایندگان کشورهای پاکستان ، هند، چین ، روسیه و برخی دیگر از کشورها بود و با استفاده از این موقعیت خدمات خود را به چهانیان معرفی کردند.نویاتک