Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، دکتر محمد مهدی کریمی، مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد صبح امروز از برخی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد.

همچنین در ادامه این بازدید، جلسه ای در خصوص راهکارهای رفع موانع و تسریع در بهره برداری مدیریت شهری از ظرفیت های شرکت های بنیان در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک، مدیریت مراکز رشد، مشاور پارک در زمینه مراکز رشد و مدیر امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از جمله ایجاد فضایی مشترک برای اطلاع مدیران شهری از دستاوردهای پارک، تسهیل فرآیند ارائه محصولات نوین خدمات شهری به شهرداری مشهد، افزایش بازدیدهای دوره ای، افزایش همکاری در زمینه برپایی نمایشگاه های مشترک، حضور مشاوران تخصصی برای شناسایی ظرفیت بین شهرداری و پارک علم و فناوری خراسان مطرح گردید.

شایان ذکر است پیشنهاد تاسیس مرکز رشد فناوری های حوزه مدیریت شهری و پیگیری قرارداد شرکت هایی که با شهرداری در زمینه های فناورانه همکاری داشته اند و ناتمام مانده است جزو سایر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

 

انتهای پیام/