Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی‌ و ‌امور‌‌ بین الملل‌ پارک‌ علم‌ و فناوری خراسان، عصر امروز سومین ماراتون استارتاپی با عنوان از ایده تا راه اندازی کسب و کار نوپا در محل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.

این رویداد به مدت ۳ روز و با اهدفی مانند مشاوره و آموزش اصولی راه اندازی یک کسب و کار فناورانه و ایجاد انگیزه و روحیه خودباوری در نسل جوان برگزار می شود.

در این ماراتون که از عصر امروز آغاز شده است، بیش از ۱۰۰ شرکت کننده با ارایه ایده های‌خود در زمینه کسب و‌کارهای نوآورانه ‌و‌ فناوری اطلاعات به رقابت می پردازند.

گفتنی است پس از رای گیری ایده های شرکت کننده‌ و داوری آن ها،  ۱۰ ایده به عنوان ایده برتر انتخاب و جوایزی به آن ها اعطا خواهد شد.