Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی‌و ‌امور‌‌ بین الملل‌پارک ‌علم‌ و فناوری خراسان، عصر امروز مراسم اختتامیه سومین ماراتون استارتاپی با عنوان از ایده تا راه اندازی کسب و کار نوپا در سالن همایشهای خوارزمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با معرفی ایده های برتر به کار خود پایان داد.

این ماراتون استارتاپی به مدت ۳ روز و با اهدفی مانند مشاوره و آموزش اصولی راه اندازی یک کسب و کار فناورانه و ایجاد انگیزه و روحیه خودباوری در نسل جوان به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

گفتنی است بیش از ۱۰۰ شرکت کننده با ارایه ایده های‌خود در زمینه کسب و‌کارهای نوآورانه ‌و‌ فناوری اطلاعات به رقابت پرداختند.

در پایان این ماراتون پس از رای گیری ایده های شرکت کننده‌ و داوری آن ها، به  ایده های منتخب جوایزی اعطا گردید.