Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مشاور ارشد شهردار و مدیر عاملان سازمان های تابعه شهرداری مشهد از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ، دکتر علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در جلسه بازدیدی که با مدیر عاملان سازمان های تابعه شهرداری مشهد در محل پارک علم و فناوری مشهد داشت گفت: انجام مسوولیت های گسترده شهرداری نیازهای فراوانی را می طلبد که باید کارشناسانه بررسی شود ازاینرو و پارکها ی علم و فناوری و موسسات فناور بخشی از مطالبات شهرداری را می توانند به عهده بگیرند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان همچنین افزود: پارک خراسان آمادگی خود را در ایجاد همکاری با شهرداری اعلام کرده است در همین راستا باید نیاز های شهرداری ای را با استانداردهای بین المللی مطابقت دهد و اجرایی سازد.

دکتر علم الهدایی در این جلسه به موفقیت های پارک خراسان در عرصه بین الملل اشاره کرد و گفت: موضوع افتتاح مرکز مبادلات فناوری ایران و قزاقستان یکی از این افتخارات پارک خراسان می باشد که می تواند فناوری و علم شرکت های فناور ایرانی را به خارج از مرزهای کشور سوق دهد؛ همچنین در عرصه داخلی نیز پارک خراسان قراردادهای بزرگی با عسلویه و پالایشگاه خانگیران نیز داشته است.

مهندس مهذب مدیر مراکز رشد همچنین به قراردادهای منعقد شده با شهرداری اشاره کرد و گفت: از جمله این قراردادها می توان به نصب سنسورهای گرمایشی پلها با قابلیت پایش ، سرویس مکان مبنای شهر هوشمند، اتیکت هوشمند ، تولید قیر اصلاح شده و غیره نیز اشاره کرد.

عنابستانی مشاور ارشد شهردار افزود: باید از توانمندی دانشی در داخل کشور استفاده کنیم ؛ تردیدی نیست که از ظرفیت هاو توانمندی های یکدیگر مطلع نیستیم والبته امیدواریم جلسه امروز زمینه را برای آشنایی با ظرفیت هایی که در پارک وجود داشته و از نگاه ما پوشیده مانده است فراهم کند.

وی پیشنهاد کرد کمیته مشترکی با هدف عملیاتی کردن توافق نامه های امضا شده با شهرداری تشکیل شود تا به این وسیله بهتر به هدف خود که آشنایی دو طرف با نیازهااست برسیم .

در این بازدید مدیرعاملان سازمان های تابعه شهرداری از شرکت های فناور آهار شرق ، آرشام و خاور بازدید و با فناوری و فعالیت های آنها اشنا شدند  .