Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت های پارک علم و فناوری خراسان در ساعات اولیه نمایشگاه مدیریت شهری تهران حضوری موفق داشتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان شرکت های پارک خراسان در این نمایشگاه موفق به انعقاد چندین قرارداد باسازمانهای مختلف شهرداری تهران شدند.
دراین بازدید مهندس حسینی مدیر عامل شرکت اکسیررایانه صبا یکی از شرکت های پارک خراسان ضمن معرفی و پرینت محصولات نرم افزاری شرکت خود شامل 14پروژه پیشرفته داده کاوی ویژه شهرداری ها موفق به انعقاد همکاری با دکتر مومنی رییس مرکز شکایت های مردمی شهرداری تهران و همچنین دکترمرادی معاون مرکز 137تهران شد.
از دیگر ره آوردهای این نمایشگاه انعقاد قرارداد دیگر شرکت های فناور پارک خراسان از جمله شرکت آساگستر فراگیر،فراز پویاسیستم هوشمند، زمان نگار و آفرینش سیستم باشهرداری تهران است.