Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شبکه مراکز رشد انرژی کشور، زمینه ساز شبکه شرکت های فناور می شوند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در نشست مجازی نمایندگان پارک های علم و فناوری عضو شبکه انرژی، که در تاریخ ۲۸ مرداد ماه برگزار گردید، استفاده حداکثری از ظرفیت های واحدهای فناور با رویکرد بهره گیری از دسته شاخص فناوری ها هر پارک مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد انرژی، نشست شبکه مراکز رشد نفت، گاز و انرژی کشور با توجه به شرایط حال حاضر کشور به صورت مجازی در تاریخ 28 مرداد ماه برگزار گردید.

در این نشست که با حضور نمایندگان 5 پارک علم و فناوری، متشکل از پارک های علم و فناوری تربیت مدرس تهران، خوزستان، خلیج فارس، شیراز و خراسان رضوی و با عنوان نحوه همکاری در شرایط جدید برگزار شد، مدل همکاری بین واحدهای فناور پیشنهاد و به تایید اعضا رسید. بر این اساس اعلان توانمندی های شاخص هر پارک در زیر شاخه های اصلی حوزه نفت، گاز و انرژی و با هدف برنامه ریزی تولید تجهیزات شاخص و تعریف کلان پروژه ها این صنعت در دستور کار قرار گرفت. 

همچنین معرفی شبکه پارک های علم و فناوری انرژی کشور در سطح ملی با هدف اثر گزاری بر حوزه های قانون گزار و نمایش هرچه بهتر توانمندی اعضا از دیگر مصوبات این نشست بود.       

گفتنی است شبکه همکاری مراکز رشد انرژی اولین بار در سال 1396 جهت هم افزایی توان واحدهای عضو و به پیشنهاد مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان تشکیل و در قالب تفاهم همکاری پنج جانبه پیگیری میگردد. برگزاری پاویون مشترک پارک های علم و فناوری در نمایشگاه های نفت اهواز سال های 97 و 98 از جمله دستاوردهای این همکاری است.