Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان صورت گرفت؛
رونمایی از فاز اول طرح پژوهشی بوسنجی شرکت سامانه های دقیق نوین افراز

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت سامانه های دقیق نوین افراز، از فاز اول طرح پژوهشی بوسنجی این شرکت رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از شرکت سامانه های دقیق نوین افراز؛ حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان در روز سه شنبه ۲۸ مرداد، ضمن بازدید از پارک علم وفناوری خراسان، از شرکت دانش بنیان سامانه های دقیق نوین افراز بازدید کرد.

 با توجه به اینکه شرکت سامانه های دقیق نوین افراز قرارداد پژوهشی بابت طرح بوسنجی با شرکت گاز خراسان را در حال انجام دارد و فاز اول این قرارداد به طور کامل انجام شده است، در حاشیه این بازدید از این طرح رونمایی شد.

لازم به ذکر است این محصول با توجه به نمونه آمریکایی خود بومی سازی شده و نیاز داخلی را کاملا پوشش می دهد.

همچنین در حین بازدید از محصولات مختلفی همچون دستاوردهایR&D در حوزه های صنعتی نظامی نرم افزارو الکترونیک بازدید به عمل آمد و پیشنهاداتی مبنی بر همکاری های بیشتر درخصوص پروژه هایی همچون آزمایشگاه کالیبراسیون و نشت یاب های لیزری مطرح گردید که جلسات فنی در این خصوص برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است در پایان در جلسه ای به همین منظور در مرکز پژوهش شرکت گاز استان برگزار و محصول فاز یک طرح پژوهشی بوسنجی، توسط ناظری از واحد HSE مورد بررسی و تست قرار گرفت و نتایج آن رضایت بخش عنوان شد.