Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

معاون جهاد کشاورزی استان از تولیدات شرکت سحاب صنعت فکر طلایی استقبال کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از تولیدات شرکت سحاب صنعت فکر طلایی در زمینه کشاورزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ علی ساربان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی از تولیدات شرکت سحاب صنعت فکر طلایی مستقر در مرکزرشد فناوری گناباد استقبال کرد.

در این بازدید علاوه بر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، رییس جهاد کشاورزی گناباد و کارشناسان این اداره حضور داشتند و ضمن بررسی عملکرد دستگاه و اعلام رضایت از آن، سایر تجهیزات ساخته شده در حوزه کشاورزی توسط شرکت را بررسی کردند.

علی ساربان در پایان ابراز داشت: با توجه به اینکه 42% ارزش تولیدات کشاورزی استان در بخش باغبانی است، این تجهیزات می توانند در افزایش عملکرد باغات تاثیر بسزایی داشته باشند.