Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به همت پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان
اولین جلسه شورای همفکری پردیس انرژی تشکیل شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پس از انتخاب اعضای شورای همفکری توسط شرکت های عضو پردیس انرژی، اولین جلسه این شورا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ اولین جلسه شورای همفکری پردیس انرژی در روز شنبه مورخ 29 شهریور با حضور دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان و اعضای منتخب برگزار شد.

رئیس پارک خراسان شرکت های عضو پارک را مالکان اصلی این مجموعه نامید و خواستار حضور بیشتر شرکت ها در تصمیم گیری های مدیریت پارک شد و تشکیل شورای همفکری انرژی را قدمی بزرگ در همین راستا اعلام کرد. همچنین در پایان احکام اعضا به ایشان اهدا شد.

لازم به ذکر است اعضای این شورا، مهندس محمدرضا هاتف (مدیرعامل شرکت خدمات نیروگاهی آهار)، شهرام ذکری (مدیرعامل شرکت شاخص صنعت پارس)، محمدرضا عابدینی (مدیرعامل شرکت پدیده انرژی پارسیان)، حسام سلیمانی (مدیرعامل شرکت مطلق کاران شرق) می باشند.

شایان ذکر است مهم ترین مواردی که در این جلسه مطرح شد بدین شرح می باشد:
- برنامه ریزی جلسات شورا به صورت ماهانه
- بررسی مهم ترین مسائل مربوط به شرکت های پردیس انرژی
- انتخاب رئیس شورای همفکری پردیس انرژی (شهرام ذکری)