Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

رئیس پارک علم و فناوری خراسان از مرکز رشد فناوری گناباد بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس پارک علم و فناوری خراسان به همراه مسئولین پارک علم و فناوری از مرکز رشد فناوری گناباد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛

رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان به همراه داوود تفضلی معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور، نرگس خنده رو رئیس اداره امور مراکز فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان، شیرازی و ناظران مدیر و کارشناس مرکز رشد فناوری نیشابور از مرکز رشد فناوری گناباد و واحدهای فناور مستقر بازدید کردند.

 نشست با مدیران هسته ها و بازدید از واحدهای فناور مستقر در مرکز از برنامه های انجام شده بود.

در ادامه حسین تقوی مدیرمرکز رشد فناوری گناباد سه گروه در حوزه امور اداری و مالی، بازاریابی و تخصصی الکترونیک و توضیحاتی در خصوص فعالیت سمن  و هدف راه اندازی آن ارائه نمود.

از سایر برنامه های انجام شده در بازدید می توان به جلسه با مهندس قربانی فرماندار شهرستان گناباد، دکتر موسوی زاده ریاست مجتمع آموزش عالی و مهندس پارسا ریاست دانشکده فنی پسران گناباد و ... اشاره نمود.

در حاشیه جلسات از برخی هسته ها و واحدهای فناور و آزمایشگاه شرکت نانوآداک پارس طلایی بازدید به عمل آمد.