Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اولین نشست خانواده پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین نشست شرکت های پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان، با حضور مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان عضو، در محل شرکت پرتو صنعت پاژ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ اولین نشست مشترک شرکت های پردیس انرژی با رویکرد ورود به بازار پتروشیمی در ۶ مهر ماه ۹۹ برگزار گردید.

این دوره، نشست به میزبانی شرکت دانش بنیان پرتو صنعت پاژ (PSP) برگزار و طی آن ضمن ارائه نکات ارزشمندی از تجربیات شرکت توسط مهندس مرتضی خطیبی، نحوه همکاری با مجموعه صنایع نفتی بخصوص صنایع پتروشیمی به تفصیل ارائه گردید.

استفاده از مشاوران خبره، برخورداری از نظم انضباط سازمانی، وجود فرآیندهای دقیق بازاریابی و بازرگانی و الگو قرار دادن شرکت های مطرح بین المللی، از جمله موارد مطرحه در این نشست بود که جزئیات آن را مرتضی خطیبی مدیر بازرگانی شرکت PSP طرح نمود. بازدید از محل شرکت و ارائه موارد عینی از بخش های مختلف سازمانی و کارگاه فنی از دیگر موارد این برنامه بود که با استقبال مناسب حضار همراه شد.

گفتنی است این سلسه نشست ها به همت ستاد پردیس انرژی و با دو هدف، انتقال تجربیات شرکت های موفق پارک به مجموعه شرکت های عضو و ایجاد هم افزایی فی ما بین شرکت های حوزه انرژی در ورود و نفوذ به بازار این صنعت بویژه این دوره با رویکرد بازار پتروشیمی ترتیب داده شده است.

در پایان این دوره ضمن معرفی اعضای محترم شورای همفکری پردیس انرژی، از شرکت پرتو صنعت پاژ بدلیل میزبانی مناسب و ارائه موفق تجربیات تقدیر به عمل آمد.