Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پذیرش فصل تابستان مرکز رشد ICT به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پذیرش فصل تابستان مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان با گزینش ۴ تیم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT؛ در پذیرش فصل تابستان مرکز رشد ICT  که به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار شد، 4 تیم پس از ارائه ها و بررسی شورای داوری، برای حضور در دوره رشد مقدماتی این مرکز رشد انتخاب شدند.

تیم های پذیرش شده در این فصل به شرح زیر می باشند:

  • سامانه هوشمند جمع آوری پسماند (بهروب) به نمایندگی مهدی قمری
  • فن آوری اطلاعات مهاب (مهاب) به نمایندگی حمید محمدزاده اصفهانی نژاد
  • عصر نو آوران دایان (دایان شاپ) به نمایندگی وحید ابراهیمی علاقه جنبان
  • نوآوران فرآیند و داده (نوفراداده) به نمایندگی سعید عربان

در ادامه‌ی این جلسه آقای مهندس جاهدی مدیر مرکز رشد ICT ، از مصوبه‌ی جدیدی که پذیرش در رشد مقدماتی این مرکز رشد به یک کمیته‌ی سه نفره‌ی ویژه تفویض شد اطلاع داد. این کمیته‌ی سه نفره بررسی طرح های ورودی به رشد مقدماتی مرکز رشد را بررسی و به شورای مرکز رشد گزارش خواهند نمود.