Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در کنار مراکز رشد نیشابور، گناباد و تربت حیدریه، مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری نیز به جمع مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان در شهرستان‌ها پیوست.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از اداره امور مراکز فناوری و نوآوری، با امضای توافقنامه همکاری بین روسای پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه حکیم سبزواری و اخذ مصوبه کمیسیون دائمی و هیئت امنای دو سازمان، شرکت‌های مرکز رشد سبزوار تحت حمایت پارک علم و فناوری خراسان خواهند بود.
همکاری در اداره مرکز رشد در جهت تسهیل و بهبود فرایندهای جذب، پذیرش و حمایت از فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه در سطح دانشگاه و شهرستان، موضوع این توافقنامه است و در همین راستا کلیه فرآیندهای عملیاتی، اجرایی و حمایتی پارک از این پس به شرکت‌های پذیرش شده در مرکز رشد سبزوار نیز اختصاص خواهد گرفت.
مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در حال حاضر ۳۸ واحد فناور مستقر تحت حمایت خود دارد که این واحدها در فضایی به وسعت ۱۲۰۰ مترمربع مشغول فعالیت هستند.
لازم به ذکر است که در راستای گسترش همکاری های دوجانبه دانشگاه با پارک علم و فناوری خراسان، دانشگاه حکیم سبزواری ۱۰ هکتار از اراضی ضلع جنوب غربی پردیس خود را با دسترسی مستقل برای احداث و راه اندازی پردیس علم و فناوری درنظر گرفته و مجوز لازم را اخذ نموده است.