Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت سنجش ابزار بینالود موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت سنجش ابزار بینالود عضو مرکز رشد فناوری نیشابور پارک علم و فناوری خراسان، موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، شرکت سنجش ابزار بینالود به مدیریت مهندس محمد باقر یارمحمدی موفق به اخذ مجوز دانش بنیان گردید.

این شرکت که با ایده محوری "تولید کنتورهای هوشمند چاه های آب کشاورزی" و در زمینه برق و الکترونیک فعالیت می نماید، پس از طی مراحل نظارت و ارزیابی کارگزاری دانش بنیان، موفق به اخذ این مجوز از معاونت علمی ریاست جمهوری گردید.

شرکت سنجش ابزار بینالود که هم اکنون یکی از شرکت های زایشی شرکت دانش بنیان پارس پویا کنترل بینالود (یکی از شرکت های خارج شده موفق مرکز رشد فناوری نیشابور) می باشد.

شرکت سنجش ابزار بینالود با پرسنلی بالغ بر 30 نفر در شهرک صنعتی خیام نیشابور مستقر و مشغول به فعالیت می باشد.