Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

دستور کار شراکت پالایشگاه شهید هاشمی نژآد و پارک علم و فناوری خراسان؛
افزایش بهره وری پالایشگاه، بهبود زیست بوم و توسعه اجتماعی شهرستان سرخس

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید ریاست پارک علم و فناوری خراسان، از پالایش گاز شهید هاشمی نژاد با هدف طراحی مدل همکاری تبادل فناوری بین المللی در محل شهرستان سرخس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد انرژی، با هدف طراحی مدل همکاری انتقال فناوری و در راستای توسعه فعالیتهای مرکز نواوری سرخس (ساریکا) جلسه مشترکی با حضور مدیران عامل پالایش گاز شهید هاشمی نژآد و ریاست پارک علم و فناوری خراسان مورخ 19 مهرماه برگزار شد.

این جلسه پیرو عقد تفاهم همکاری مرکز نوآوری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و در راستای همکاری در توسعه زیر ساخت های شهرستان سرخس انجام شد. شهرستان سرخس از شهرستان های قدیمی استان خراسان در شاهراهه ابریشم بوده است که با وجود منابع متعدد لوجستیکی و منابع نفت و گاز، از توسعه اجتماعی موزونی برخوردار نیست.

مسئولیت اجتماعی پالایشگاه در توسعه شهرستان از دیر باز مطرح بوده که با حضور منبتی مدیر عامل جدید با اولویت بیشتری مورد پیگیری است، اما معضلاتی از جمله فاصله از مرکز استان و نبود زیر ساخت مناسب و عدم رشد صنایع میانی، همواره مانع از توسعه و حضور شرکتهای فناور و رشد یافته با وجود مشوق های  متنوع بوده است.

ایده همکاری پارک و پالایشگاه با عنوان تبادل فناوری در قالب توسعه صادرات شرکتهای فناور به حوزه آسیای میانه و اتصال شبکه علم و فناوری به شبکه صنعت پالایشی، با هدف توسعه هم زمان شهرستان از سمت پارک علم و فناوری خراسان مطرح شده است.

در حاشیه این بازدید، منبتی ضمن اعلام رضایت از همکاری های قبلی، اعلام نمود با توجه به رویکرد جدید پالایشگاه در بنگاه داری انرژی در سطح کلان، ارتقاء سطح شرکتهای فناور و دانش بنیان خراسان از توقعات این پالایشگاه است. ایشان اعلام نمود ما دیگر در سطح پارک بدنبال تامین قطعه نخواهیم بود و توسعه تکنولوژی با هدف توسعه بهره وری را انتظار داریم.

در ادامه این بازدید، جلسه کمپ نوآوری با هدف تعیین عناوین همکاری، با حضور تمامی نمایندگان ذینفع، از جمله استارتاپ های سرخس، شرکتهای فناور عضو پارک، مدیران پالایشگاه و پارک علم و فناوری برگزار و طی آن ضمن تعیین سوالات اساسی علل همکاری و ترسیم اهداف مشترک شراکت، اقدامات اولیه جهت ریشه دار شدن این همیاری تبیین شد.