Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

معین های اقتصادی شهرستان نیشابور با مرکز رشد فناوری نیشابور آشنا شدند

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در جلسه تخصصی آشنایی معین های اقتصادی با مرکز رشد فناوری نیشابور، عقد تفاهم نامه همکاری مرکز رشد نیشابور و معین های اقتصادی شهرستان نیشابور در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، نشست تخصصی نمایندگان معین های اقتصادی شهرستان نیشابور با ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور به منظور آشنایی با پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در محل اتاق جلسات مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید.

در ابتدای این نشست مهندس کمال میری، مسؤل ستاد نهاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور، ضمن ارایه دستور کار جلسه به معرفی فعالیت های معین های اقتصادی در شهرستان نیشابور و زمینه های همکاری این نهاد با مرکز رشد فناوری نیشابور پرداخت.

در ادامه این جلسه تخصصی علیرضا شیرازی، مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور ضمن استقبال از حضور نمایندگان معین های اقتصادی در این مرکز رشد، با معرفی مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت ها و واحدهای فناور عضو، تقویت و توسعه زیست بوم نوآوری شهرستان را یکی از رسالت های مرکز رشد برشمرد و در تحقق این مهم خواستار مشارکت و همکارهای تخصصی معین های اقتصادی شهرستان شد.

شکل گیری نشست های ادواری، برگزاری دوره های آموزشی عمومی کسب و کار با رویکرد نوآوری و فناوری و آشنایی و استفاده از ظرفیت های شرکت های فناور و دانش بنیان عضو مرکز رشد و تلاش در جهت افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان شهرستان از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مقرر شد در راستای اجرایی شدن این موضوعات، تفاهم نامه همکاری فی مابین دبیرخانه ستاد نهاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور و مرکز رشد فناوری نیشابور در آینده ای نزدیک منعقد گردد.

 دکتر علیرضا قامتی، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور نیز به صورت آنلاین در این نشست حضور داشته و تشکیل این جلسه را  به عنوان اولین جلسه نمایندگان معین های اقتصادی شهرستان در مرکز رشد فناوری نیشابور گامی مثبت و روبه جلو برشمرد.

همچنین در این جلسه معاون برنامه ریزی فرماندار نیشابور و مسؤل دبیر خانه ستاد نهاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور نیز حضور داشتند که هریک در حوزه مسؤلیت خویش به ارایه نکاتی پرداختند.