Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

در راستای رفع نیازهای فناورانه منعقد شد؛

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه تعاملات و رفع نیازهای فناورانه شرکت توزیع نیروی برق مشهد با استفاده از ظرفیت و پتانسیل مجموعه آزمایشگاهی پارک و شرکت های فناور و دانش بنیان عضو، فی‌مابین شرکت توزیع نیروی برق مشهد و پارک علم و فناوری خراسان منعقد شد. بر این اساس، مسئولیت کنترل کیفیت و ارائه تاییدیه کالا بر عهده آزمایشگاه برق و الکترونیک پارک خواهد بود و مدیریت و راهبری آزمایشگاه فشار قوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در اختیار پارک خراسان قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، تفاهم نامه مذکور به منظور بهره‌گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی و تجهیزاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل پارک و شرکت های فناور و دانش بنیان و شرکت توزیع در جهت رفع نیازها و مشکلات، توسعه ملی، افزایش سطح کیفی محصولات، تجهیزات و کالاهای مورد استفاده در صنعت برق مطابق استانداردهای ملی و بین المللی و نیز در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان منعقد شده است.

از جمله تعهدات پارک خراسان در این تفاهم نامه، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی مورد نیاز شرکت توزیع و پیمانکاران معرفی شده

- اعزام کارشناس جهت نمونه برداری یا آزمون

- حضور متخصصین پارک در کمیته های تخصصی

- ارائه تاییدیه کالای سازندگان

- تسهیل امکان استفاده از پتانسیل و توانمندی شرکت های فناور و دانش بنیان

- انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی مصوب با نام مشترک پارک و شرکت

همچنین از جمله تعهدات شرکت توزیع برق مشهد را می توان چنین برشمرد:

- امکان بهره برداری از  آزمایشگاه فشار قوی شرکت توزیع برق مشهد توسط پارک علم و فناوری خراسان

- معرفی پارک به عنوان مشاور کنترل کیفیت کالا و تجهیزات به سازندگان و تولیدکنندگان

- فراهم نمودن امکانات تخصصی و آزمایشگاهی مراکز و محیط های وابسته به شرکت برای پارک

- همکاری با شرکت های فناور مستقر در پارک برای انجام پروژه های پیشنهادی و یا مورد توافق

شایان ذکر است این تفاهم نامه برای مدت 3 سال تنظیم و به امضای مهندس علی سعیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان مشهد و دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رسیده است.