Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان عضو مرکز رشد فناوری نیشابور، موفق به اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان عضو مرکز رشد فناوری نیشابور پارک علم و فناوری خراسان موفق به اخذ مجوز دانش بنیان گردید.

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان فعال در حوزه ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، بر اساس ارزیابی انجام شده طبق "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان" و "قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" به صورت شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 موفق به اخذ این مجوز گردید.

شایان ذکر است شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان در شهرک صنعتی خیام مستقر و مشغول به فعالیت می باشد.