Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


احتراما، ضمن عرض پوزش به جهت قطعی برق پیش آمده که به دلیل مشکل شبکه داخلی برق شرکت سامان دارو هشتم بوده است، به اطلاع می رساند شبکه برق پارک برای رفع مسائل مشابه در روز جمعه مورخ 99/08/23 قطع خواهد بود.