Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد عضو کارگروه مشورتی دانشگاه کارآفرین شورای هم اندیشی استادان مراکز آموزش عالی شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد طی حکمی  به مدت یکسال عضو کارگروه مشورتی دانشگاه کارآفرین شورای هم اندیشی استادان مراکز آموزش عالی شهرستان منصوب گردید.

حجت الاسلام و المسلمین حسن صادقی نسب رئیس شورای هم اندیشی استادان مراکز آموزش عالی گناباد گفت: از آنجا که امروز یکی از رسالت های مهم دانشگاه ضمن ارتباط مستمر با جامعه حرکت به سمت دانشگاه های کارافرین می باشد و در جهت فعال سازی این امر نسبت به رسالتهای تخصصی مراکز آموزش عالی شهرستان و عطف به مصوبه شورای هم اندیشی، این کارگروه ایجاد گردید و طی حکمی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد را به عضویت این کارگروه منصوب کرد.

وی در ادامه افزود: امید است در پرتو تاییدات الهی در بالندگی فکری و فرهنگی مراکز آموزش عالی با جامعه صنعت، کشاورزی و معدن و در نهایت تولید علم و کارآفرینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، آثار ماندگاری بر جای گذاشته شود.