Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


برگزاری نشست تخصصی سرمایه گذاری با حضور مدیر ارشد موسسه دانش بنیان برکت

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت؛ نشست تخصصی سرمایه پذیری در حوزه فناوری های نرم با حضور مدیر ارشد موسسه دانش بنیان بنیاد برکت برگزار گردید.

این نشست در ۲۴ام آبان ماه سال جاری برگزار شد که طی آن آقای دکتر سجادی نیری پیشنهادهای سرمایه گذاری سه عضو مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت را مورد بررسی قرار داد.

شایان ذکر است شرکت های پایاتوس آب رادین، هانا بافت و نیکارو در این نشست درخواست های سرمایه گذاری خود را ارائه نمودند.