Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مرام‌نامه پارک علم و فناوری خراسان که حاصل نتایج برگزاری کمپ شکار فرصت های نوآوری در این پارک بود، در قالب پنج اصل تدوین و ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، کمپ شکار فرصت های نوآوری به عنوان اولین پارک در میان پارک های علم و فناوری جهان، در پارک خراسان برگزار شد و تعداد زیادی از ایده های ارائه شده در این کمپ به مراحل پیاده سازی راه یافتند.

یکی از این ایده ها که اجرایی شد، تهیه مرام نامه خانواده پارک علم و فناوری خراسان می باشد.

این مرام نامه برای اعضای خانواده پارک علم و فناوری خراسان بوده که در تلاشند با بهره گیری از فرصت های زیست بوم فن آفرینی، در به کارگیری دانش و فن خویش در راه راست و درست گام برداشته و به اصول آن پایبند باشد.

شایان ذکر است این مرام نامه در پنج اصل زیر تدوین شده است:

اصل اول – ارزش آفرینی

اصل دوم – همکاری و هم آفرینی

اصل سوم – تعهد به مشارکت در ایجاد محیطی یادگیرنده

اصل چهارم – رعایت استانداردهای حرفه ای کسب و کار

اصل پنجم – تعهد به جامعه