Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق از آخرین دستاوردهای فناوران خراسانی بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در راستای سیاست تقویت همکاری‌ها با شرکای استانی حوزه نفت و گاز، هیاتی از مدیران واحدهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از آخرین دستاوردهای شرکت‌های فناور عضو پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی، در بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق که به همراه هیاتی از مدیران پژوهش، مهندسی، تعمیرات و خودکفایی این مجموعه، در مورخه 28 آبان ماه برگزار و ضمن رعایت محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی، از آخرین دستاوردهای شرکت های فناور عضو پردیس انرژی بازدید شد.

در این رویداد که از مجموعه های آهار شرق، مرکز فناوری های نوین شرکت طاها قالب توس و آزمایشگاه هوشمندسازی شرکت بهپویان امین منتظر صورت پذیرفت، ضمن بازدید از به‌روزترین تکنولوژی های توسعه داده شده توسط این واحدها، از توانمندی های این شرکت ها در رفع نیازهای فناورانه اطلاع و برنامه ریزی بعدی جهت بهره برداری حداکثری از توان مجموعه های فناور استان صورت گرفت.

همراهی شرکت های یادشده در توسعه کنترل های اکچویتر، توسعه تکنولوژی سیستم کنترل توربین در حوزه بهره برداری، کاربری آب شیرین کن تقطیری-غشایی، توسعه استفاده از سیستم هوشمند و همراهی در بازسازی مخرن تحت فشار این مجموعه از نتایج این بازدید جهت همکاری مشترک بعدی خواهد بود.

لازم به بادآوری است شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، به عنوان واحد بالا دستی پالایشگاه گاز سرخس و به عنوان بهره بردار چاه های نفت و گاز این منطقه، زیر نظر شرکت ملی نفت ایران شناخته می‌شود. وجود گاز به اصطلاح ترش (خوردندگی بالای سیال) در این منطقه در کنار فشار بالای سیال خروجی از چاه، نیاز دانش فنی و تکنولوژی ساخت بالا در تجهیزات مربوط به این صنعت را به مورد نیاز دارد.