Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت طراحی نو نقش پارت "ساپو" و موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌های در زمینه بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مهندسی این شرکت در سطح کشور منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت؛ به منظور ایجاد و گسترش زمینه همکاری فی مابین شرکت طراحی نو نقش پارت "ساپو" و موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌ها، تفاهم نامه همکاری در زمینه بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مهندسی این شرکت در سطح کشور منعقد گردید.

علاوه بر این به موجب این تفاهم نامه, همکاری همه جانبه ای در خصوص تعریف طرح‌ها و پروژه های گردشگری و توریستی و جذب و تامین منابع مالی, مورد توافق قرار گرفت.

 لازم به ذکر استشرکت طراحی نو نقش پارت "ساپو"  از شرکت های عضو مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت می باشد.