Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری پارک خراسان منصوب شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با حکم رئیس پارک علم و فناوری خراسان، نرگس خنده رو که پیش از این مسئولیت سرپرستی اداره امور مراکز فناوری و نوآوری پارک خراسان را برعهده داشت، هم اکنون به عنوان رئیس اداره هماهنگی مراکز نوآوری و فناوری این پارک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، در متن این حکم که به امضای دکتر رضا قنبری رسیده است، چنین آمده:

سرکار خانم نرگس خنده رو

با هدای سلام و دعای خیر،

احتراما پیرو حکم سرپرستی شماره 1284 مورخ 11/03/1399 و با توجه به پیشنهاد معاون محترم توسعه فناوری و مصوبه مورخ 09/09/1399 کمیته منابع انسانی و نظر به توانمندی و تخصص جنابعالی، بدین وسیله جنابعالی به عنوان رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری به مدت دو سال منصوب می گردید.

امیدوارم با استعانت از ذات ربوبی و تلاش و تدبیر لازم، ضمن پیگیری امور محوله، موارد ذیل در اولویت پیگیری آن اداره قرار گرفته و لازم است با هماهنگی کلیه واحدهای پارک نسبت به انجام آن ها اقدام نمایید.

  • نظارت بر تدوین برنامه و بودجه سالانه کلیه مراکز و پردیس ها و نظارت مستمر بر اجرای برنامه و بودجه ابلاغی کلیه واحدهای معاونت
  • پیگیری و نظارت بر کلیه امور مراکز رشد فناوری، دفتر جذب و پذیرش و مراکز نوآوری
  • نظارت و پیگیری بودجه های ابلاغی از سایر منابع از جمله معاونت علمی
  • نظارت مستمر بر عملکرد و ارزیابی دوره ای کلیه مراکز و پردیس ها براساس سیاست های تعیین شده معاونت توسعه فناوری
  • تهیه، تدوین و جمع بندی کلیه گزارش ها، آمار و اطلاعات حوزه معاونت توسعه فناوری
  • تهیه، تدوین و پیاده سازی کلیه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرایندهای مرتبط حوزه معاونت توسعه فناوری
  • جلب مشارکت مراکز دانشگاهی و فناوری در راستای اهداف پارک
  • پیگیری و نظارت بر اجرای طرح های گرنت فناوری و پست دکترا

دکتر رضا قنبری

رئیس پارک علم و فناوری خراسان