Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مدیر مرکز توسعه کسب و کار پارک علم و فناوری خراسان منصوب شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با صدور حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان، مهندس سید ایمان شریعتی به سمت مدیر توسعه کسب و کار پارک خراسان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، در متن این حکم چنین آمده است:

جناب آقای سید ایمان شریعتی

با هدای سلام و دعای خیر،

احتراما پیرو حکم سرپرستی شماره 1278 مورخ 11/03/1399 و با توجه به پیشنهاد معاون محترم توسعه فناوری و مصوبه مورخ 09/09/1399 کمیته منابع انسانی و نظر به توانمندی و تخصص جنابعالی، بدین وسیله جنابعالی به عنوان مدیر مرکز توسعه کسب و کار به مدت دو سال منصوب می گردید.

امیدوارم با استعانت از ذات ربوبی و تلاش و تدبیر لازم و استفاده از ظرفیت مشاوران، ضمن هماهنگی کامل با معاونت محترم پشتیبانی فناوری، شاهد توفیقات روزافزون آن مرکز و تحقق اهداف پارک علم و فناوری خراسان باشیم. اهم وظایف جنابعالی علاوه بر وظایف مندج در چارت سازمانی به شرح زیر خواهد بود:

  • تعامل و ارتباط موثر با کلیه بخش های پارک و ارتباط ساختاریافته با صنایع، سازمان ها، نهادها، دستگاه های اجرایی و انجمن شرکت های دانش بنیان استان
  • شناسایی و جذب شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری با هدف برون سپاری و افزایش کیفیت و کمیت خدمات کسب و کار
  • برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به بهره گیری از ظرفیت خیرین و سرمایه گذاران خطرپذیر در توسعه فناوری
  • برنامه ریزی و اجرای رویدادهای ملی و بین المللی به منظور توسعه توانمندی واحدهای فناور
  • مستندسازی فعالیت ها، تهیه و به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل ها

دکتر رضا قنبری

رئیس پارک علم و فناوری خراسان