Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پنجمین جلسه کمیته تخصصی فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دو طرح و هسته فناور در دوره رشد مقدماتی در پنجمین جلسه کمیته تخصصی فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، پنجمین جلسه کمیته تخصصی فناوری این مرکز رشد به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس و با رعایت پروتکل های بهداشتی به دو شیوه آنلاین و حضوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه علیرضا شیرازی رئیس مرکز رشد فناوری نیشابور با ارایه دستور کار جلسه به معرفی شرکت های متقاضی جذب و پذیرش در این مرکز رشد پرداخت. 

در ادامه پس از ارایه تیم های متقاضی و نیز پرسش و پاسخ و تبادل نظر اعضای محترم کمیته تخصصی فناوری، با ورود هسته فناور به نمایندگی مهندس مهدی نادری با ایده محوری طراحی و ساخت مه پاش هوشمند  و نیز هسته فناور به نمایندگی مهندس علی قدیری با ایده محوری تولید اسید هیومیک جهت استفاده در نهاده های کشاورزی به دوره رشد مقدماتی، موافقت به عمل آمد.