Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

روز نخست نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی:
لزوم توجه به امر پژوهش در ارتقای صنایع غذایی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


روز نخست نمایشگاه با برگزاری چهار تالار گفت‌و‌گو، تحت عنوان‌های "همکاری‌های فناورانه"، "امنیت غذایی و چالش‌های صنعت غذا"، "پژوهش و نوآوری ضامن ارتقای صنعت غذا" و "یونی مارت یا خدمات الکترونیک هوشمند دانشگاهیان" شب گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ در نخستین نشست، مهندس ایمان شریعتی و مهندس سلناز حسینیان‌نژاد تحت عنوان "همکاری‌های فناورانه" و با اشاره به این که در حوزه فناوری به یک کارگزار و یا دلال نیاز است، به گفت‌وگو نشستند.

دومین نشست تحت عنوان "امنیت غذایی و چالش‌های صنعت غذا" با حضور دکتر قدیر رجب‌زاده برگزار شد. رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با تاکید بر این که اهمیت صنایع غذایی در کشور یکی از مهم‌ترین مباحت هر کشوری است، اظهار کرد: منشا اصلی بسیاری از بیماری‌ها کمبود مواد غذایی است که نقصان آن یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در جوامع بشری است.

وی در ادامه با بیان این که ضمن توجه به اهمیت صنایع غذایی می‌توان بسیاری از هزینه‌های بهداشتی را کاهش داد، گفت: توجه به صنایع غذایی می‌تواند سلامت جامعه را به همراه داشته باشد. امنیت غذایی نیز بدان معنی است که از دسترسی فیزیکی و اتصال تمام مردم در تمام زمان‌ها برای داشتن غذای ایمن و زندگی سالم، اطمینان حاصل شود.

همچنین دکتر سید مهدی زیارت‌نیا، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در سومین نشست تحت عنوان "پژوهش و نوآوری ضامن ارتقای صنعت غذا" درخصوص اهمیت استفاده از پژوهش در افزایش ارتقا و کیفیت صنایع غذایی در تالار مجازی به گفت‌و‌گو نشست.

در آخرین تالار گفت‌وگوی مجازی که در شامگاه 24 آذر ماه برگزار شد، خانم مهندس امیرآبادی و خانم مهندس حسینی تحت عنوان "یونی مارت یا خدمات الکترونیک هوشمند دانشگاهیان" به گفت‌و‌گو نشستند.