Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست سهامداران عمده صندوق پژوهش و فناوری استان در دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


در این نشست که روز شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ در سالن شورای ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان و دکتر طاهری لاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان سهامداران عمده (بیش از ۷۲% سهام صندوق) به همراه معاونین خود با اعضای هیأت مدیره صندوق دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد؛ در این نشست، دکتر خادمی رئیس هیأت ‌مدیره صندوق، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سرمایه و عملکرد صندوق، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی نهادهای تاثیرگذار در زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان و نقش صندوق در این حوزه تاکید نمود. همچنین پیشنهاداتی در زمینه تدوین سند هم‌افزایی، تهیه برنامه جامع صندوق، افزایش سرمایه صندوق در تراز استان خراسان رضوی و همچنین حمایت از صندوق برای توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر مطرح گردید.