Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

رئیس پارک خراسان به عنوان؛

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با حکمی از سوی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان به عنوان رئیس سومین جشنواره فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ در متن این حکم چنین آمده است:

جناب آقای دکتر رضا قنبری

رئیس محترم پارک علم و فناوری خراسان

با اهدای سلام،

با عنایت به برگزاری سومین جشنواره فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در روزهای 13 الی 15 اسفندماه سال جاری و با توجه به نقش بررنگ واحدهای فناوری و مراکز دانش بنیان در حوزه مدیریت آب و فرسایش، بدین وسیله جناب عالی به ریاست سومین جشنواره فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست منصوب می شوید. امید است با همکاری دبیر علمی (جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی) و دبیر اجرایی (جناب آقای دکتر کامران داوری) جشنواره در برگزاری شایسته این رویداد در ایام همه گیری کوید 19، موفق و سربلند باشید.

با احترام

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد