Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

مدیرکل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت از پارک خراسان بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به دعوت پردیس انرژی پارک خراسان، مدیرکل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت از پارک خراسان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسانف به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ پیرو ابلاغ نظام نامه جدید وزارت نفت درخصوص مدیریت دارایی های فیزیکی، پردیس انرژی پارک خراسان از مدیرکل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت برای بازدید از شرکت های پارکی دعوت به عمل آورد.

در همین راستا دکتر پورچرمی به همراه معاونین و مشاورین آن مدیریت و هیاتی از شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران از شرکت های عضو پارک بازدید کردند.

در این بازدید که از شرکت های بهپویان امین منتظر و آزمایشگاه دیسپاچینگ از پردیس انرژی، شرکت اتوماسیون اداری حسیب و شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس از شرکت های پردیس ICT صورت گرفت، هیات بازدید کننده با برخی از توانمندی های شرکت ها آشنا شدند.

در این بازدید دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان خواستار استفاده حداکثری وزارت نفت از پتانسیل بسیار قوی شرکت های پارک و شبکه گسترده انرژی شد.

شایان ذکر است دکتر پورچرمی ضمن تمجید از شرکت های پارکی راهکارهای افزایش سطح همکاری آن وزارت با شرکت ها در قالب قراردادهای مختلف را عنوان کرد و درنهایت مقرر گردید که شرکت های بهپویان و یسناپارس پروپوزال اولیه ای از طرح های اراپه شده را برای وزارت نفت و آن مدیریت ارسال نمایند.