Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کتاب رازهای بزرگی اندرزهایی از مدیران برجسته و کارآفرینان جهانی

کتاب رازهای بزرگی

مولف:  ویراستاران مجله فورچون
مترجم:  فضل الله امینی
ناشر:  سازمان فرهنگی فرا

اندرزهایی از مدیران برجسته و کارآفرینان جهانی ...

لینک خرید و دانلود کتاب: https://www.gisoom.com